Qəzet Publisistika

ÜMİDVARAM Kİ…

Ey həmiyyətli oxucu! Bir neçə gündür niyə bele bikefsən? “İrşad”ın 38~ci nömrəsini oxuyandan bəri nə çox məyus görünürsən! Nə var, nə oldu? “Əsrin Yezid ibn…
admin
August 24, 2020
Qəzet Publisistika

Ağacı Qurd İçindən Yeyər

Bir neçə ay əvvəl Rusiya müsəlmanları bir xeyli qeyrət və hərə-kətə gələn kimi oldular. Uzun qəflətdən birdən-birə ayıldıqlarını guya göstərmək istədilər. Hər tərəfdən hay-huy qopdu.…
admin
August 17, 2020
Qəzet Publisistika

GÜNAH KİMDƏ?

Biçarə, məzlum Xədicə iki ay sonra 17-ci baharını görəcəkdi. Bu ən fərəhbəxş baharından bir az sonra ən müqəddəs, ən ruhəfza əməlləri hüsula gələcəkdi. 8-9 ay…
admin
April 27, 2020
Qəzet Publisistika

QƏBİRDƏN XORTLAYAN ADAM

“Sözün yalanı olmaz, yanlışı olar”. Əvvəlki günkü “Şərqi-Rus” da “Aelita” adındakı xanım qızın “Litargi” naxoşluğıma düçar olub uzun müddət yuxulamaqda, uyumaqda olduğu yazılmışdı. O maraqlı,…
admin
February 21, 2020
Qəzet Publisistika

G-K HƏRFLƏRİ

Bəzi səsli və səssiz hərflərimizin əskikliyi bir az təməyyüzə iqtidarı olan hər oxuyanımıza məlumdur. Bu əskiklik və nöqsanımızı görmək, əlifbamızı indiki çətinlikdən bir dərəcə qurtarmaq…
admin
February 21, 2020
Qəzet Publisistika

Son bir-iki söz

Müqəllid əfandi' Mən nə yazdım, siz nə fəhm etdiniz, qəribə əfsanədir. Yazdığınız bəhs barəsində irəvanlı möhtərəm və fazil cənab Abdulla əfəndi ilə lazımi qədərincə lütfanə,…
admin
February 9, 2020