1. Kitab və kitabçaları

1.Ömər Faiq Nemanzadə, Bir İki Söz (Məhəmməd Ordubadi’nin Qəflət isimli əsrine yazılan önsöz), Qeyrət heyətinin şərəfinə: Ömər Faiq Nemanzadə, Qəflət, Tiflis, Qeyrət mətbəəsı, 1906

2. Ö. F. Nemanzadə, Neşr-i Asâra Dəvət, Qeyrət Mətbəəsı, Tiflis, 1905. (Əsərin orijinali Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Əl Yazmaları İnsitutunda Ömer Faiq Nemanzadə hissəsində qorunur.)

3. Ömər Faiq Nemanzadə, Xatirələrim, Haz. Şamil Gurbanov, Gəncilk Nəşr., Bakı, 1985.[5] (Əl yazma halında olan bu əsər Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Əl Yazmaları İnsitutunda Ömər Faiq Nemanzadə hissəsində qorunur.)

4. Ömər Faiq Nemanzadə, “Ö. F. Nemanzadə’nin Cavabı”, (Bizə Hansı [hangi] Elmlər Lazımdır əsərinin içinde), Qeyrət Mətbəəsı,  Tiflis, 1907. (Əsərin orijinali Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Əl Yazmaları İnsitutunda Ömər Faiq Nemanzadə hissəsində qorunur.)

5. Ömər Faiq, Molla Nəsrəddin Jurnalı [dergisi] Nedir?, (Altı səhifə ve əlyazma halında olan bu.əsərin orijinali Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Əl Yazmaları İnsitutunda Ömer Faiq Nemanzadə hissəsində qorunur.) 25 May 1936 tarixli bu yazıda Ömər Faiq, Molla Nəsrəddin jurnalının quruluşunu ve jurnalın ideologiyası ve bununla bağlı apardığı mübarizədən danışmışdı.)

6. F. Nemanzadə, Üçüncü İl Azərnəşir, Bakı, 1927. (Məktəblər üçün kiçik hekayelerden ibarət olan kitab H. G. Sanılı ve H. Axundov ile birlikte yazılıb. Kitab sonrakı illərdə genişləndirilərək növbəylə 1928, 1929, 1930 de yeniden dərc olunmuşdu.)


2.      Qəzet ve Jurnallardaki Yazıları

1898

Müəllim Nemanzadə, “Şəki’den”, Tərcüman, No: 22, 5 İyul 1898.    

1900

Ö. Nemanzadə, “Ahıska’dan”, Tərcüman, 7 Yanvar 1900.     

1903

Faiq Nemanzadə, “Dərdimiz ve Dərmanımız”, Şərqi Rus, No:3-5, 4-11 Aprel 1903.

Faiq Nemanzadə, “Ahıska -2”, Şərqi Rus, No:4, 6 Aprel 1903.

F. Nemanzadə, “Şəhər Mektubu – Xütbə ve Cümə Namazı”, Şərqi Rus, No:17, 9 May 1903.

1904

Nemanzadə, “Ahıska-Mətbuat-Şərqi Rus Müxbirleri”, Şərqi Rus, No:32, 19 Mart 1904.

Nemanzadə, “Dilimiz ve İmlamız”, Şərqi Rus, No:40, 7 Aprel 1904.  

Nemanzadə, “Cavabı”, Şərqi Rus, No:42, 11 Aprel 1904.                   

Nemanzadə, “İbkay-ı Hissiyat”, Şərqi Rus, No:43, 14 Aprel 1904.     

Nemanzadə, “Şəhər Mektubu-Şeytan Bazarından Keçerken”, Şərqi Rus, No:45, 18 Aprel 1904.

Ö. Faiq Nemanzadə, “Nəyə görə Haqqımızı İstəmirik”, Şərqi Rus, No:52, 5 May 1904.

Ö. Faiq Nemanzadə, “Əhmed Bəy Ağayev”, Şərqi Rus, No:60, 23 May 1904.           

Nemanzadə, “Son Bir İki Söz-Mükallid Əfəndi”, Şərqi Rus, No:63, 30 May 1904.

Nemanzadə, “G-K Hərfləri”, Şərqi Rus, No:78, 19 İyun 1904.

Nemanzadə, “Qəbirdən Xortlayan Adam”, Şərqi Rus, No:80- 81, 21-22 İyun 1904.

Nemanzadə, “Tiflisdə Müsəlman Müəllimlərinin Müharibəsi ve Köhne Usulu Cədid Təlimlərimizin Nəticəsi”, Şərqi Rus, No:84, 25 İyun 1904.

Nemanzadə, “Günah Kimdədir?”, Şərqi Rus, No:88-91, 29 İyun, 3 İyul 1904.

Nemanzadə, “Cavan Bir Millətpərəstin Vəfatı”, Şərqi Rus, No:112, 24 İyul 1904.

Dərdli, “Kənd Mektubları -1, 2, 3”, Şərqi Rus,  No:122-125-134, 3-6-15 Avgust 1904.

Nemanzadə, “Biz de Vaxta Görə Çalışaq”, Şərqi Rus, No:147-148-152, 28-29Avgust, 2 Sentyabr 1904.

Nemanzadə, “Dünya Mömin Üçün Zindandır”, Şərqi Rus, No:240, 4 Dekabr 1904.

Nemanzadə, “Bir Müqəddimə: Bütpərəstlik yoxsa, Müsəlmanlıq?”, Şərqi Rus, No:249, 14 Dekabr 1904.

İmzasız [Nemanzadə], “Bütpərəstlik yoxsa, Müsəlmanlıq?”, Şərqi Rus, No:250, 15 Dekabr 1904.

Nemanzadə, “Tiflis Xeyriyyə Cəmiyyəti Nə Haldadır”, Şərqi Rus, No:25, 19 Dekabr 1904.

F. Nemanzadə, “İhtilaf-ı Ümmeti Rahmeten”, Şərqi Rus, No:259, 25 Dekabr 1904.

Nemanzadə, “Mədəniyyət yoxsa, Əxlaqsızlıq?”, Şərqi Rus, No:262, 30 Dekabr 1904.

1905

F. Nemanzadə, “Ağacı Qurd İçinden Yeyər”, Həyat, No:45, 7 Avgust 1905.

1906

Ümidvar, “Ümidvaram ki..”, No: 46, Fevral 1906.

Ümidvar, “Bəsdir Bu Qədər”, İrşad, No:73, 21 Mart 1906.

Ümidvar, “Sülh Necə Olur”, İrşad, No: 76, 24 Mart 1906.

Ümidvar,  “Ruhaniyə idarələrimiz Ne vaxt Düzelecek”, İrşad, No:80, 29 Mart 1906.

Ümidvar,  “Ruhaniyyə idarələrimiz Ne vaxt Düzelecek”, İrşad, No: 85, Aprel 1906.

Ümidvar, “Müəllimlərimiz nəyə görə Bakıya qaçır? İrşad, No:87-88, 11-13 Aprel 1906.

Ümidvar, “Ne Vaxta Qədər?”, İrşad, No:91, 17 Aprel 1906.  

Ümidvar, “Ümidvaram”, İrşad, No:102, 1 May 1906.

Ümidvar, “Cavab”, İrşad, No:104-105, 4-5 May 1906.

Nameyus, “Qafqaz Xəbərləri”, İrşad, No:106, 7 May 1906.

Ümidvar, “Bu Günlər ve Bizim Rəhbərlər”, İrşad, No:113, 15 May 1906.      

Ümidvar, “Günah sizdə və bizdə”, İrşad, No:121, 24 May 1906.

Nameyus, “Ruhaniyyə İdarəsi barədə” İrşad, No:124, 26 May 1906.

Ümidvar, “Xüsusi Müxbirlərimizdən Gələn Teleqraf”, İrşad, No:147, 23 İyun 1906.

Ümidvar, “Tiflis-22 İyun Səhər Saat Səkkiz”, İrşad, No:149, 26 İyun 1906.

Xəfiyyəbaşı,  “Statistik”, Molla Nəsrəddin,  No:15, 14 İyul 1906.

Bir Cavan, “Nə Etməliyik?”,  İrşad, No:183, 4 Avgust 1906.   

Bir İranlı, “Hüriyyət Bayramı”, İrşad, No: 191, 14 Avgust 1906.        

Qeyret Mətbəəsının Müdiri Ö. Faiq Nemanzadə, “Dəvət ve Təvəqqe İrşad, No:209, 6 Sentyabr 1906.

Ümid, “Müqəddəsin Cənazəsi”, İrşad, No:214, 12 Sentyabr 1906.

Ümid, “Ağacı İçinden Qurt Yeyer”, İrşad, No: 215, 13 Sentyabr 1906.          

Nemanzadə, “Xilasımız nədir?”, İrşad, No: 237, 9 Oktyabr 1906.

Nemanzadə, “Məzlum ən Büyük Zalımdır”, İrşad, No:245, 18 Oktyabr 1906.

Nemanzadə, “İran’a dair – Alınan Azadlığı necə Saxlamalı”, İrşad, No:269, 22 Noyabr 1906.

Nemanzadə, “Ruhaniyyə İdrələri Məktəbləri”, İrşad, No:274-276, 29 Noyabr, 1 Dekabr 1906.

Nemanzadə, “Milletpərəstlik Zamanıdır”, İrşad, No:282, 10 Dekabr 1906.  

Nemanzadə, “Deryadan Damla”, İrşad, No:286, 15 Dekabr 1906.

Ümidvar, “Çinovliklərimiz”, İrşad, No: 293, 26 Dekabr 1906.

1907

Faiq Nemanzadə, “Çarə – Tərəqqi etməyimiz”, İrşad, No:27, 16 Fevral 1907.

Ömər Alioğlu, “Hicrət Problemi”, İrşad, No:44, 14 Mart 1907.

Ümidvar, “Cemaat Darülfünunu”, İrşad, No:54, 28 Mart 1907.

Mozalan, “Həqiqət”, Molla Nəsrəddin,  No: 13, 31 Mart 1907.

Köylü, “Etiraz, Ahıskadan”, İrşad, No:81, 3 Maya 1907.

Lağlağı, “Erməni ve Müsəlman Arvadları ”, Molla Nəsrəddin, No:20, 19 May 1907.

Cəhrəçi xala, “Məktub”, Molla Nəsrəddin,  No:21, 26 May 1907.

Molla Nəsrəddin, “Qafkas Şeyxülislamına İki dənə [âdet] Məktub”, Molla Nəsrəddin, No: 22, 2 İyun1907.            

Ömər Faiq Nemanzadə, “Düşünürəm ki”, İrşad, No:113, 17 İyun 1907.       

Molla Nəsrəddin, “Hicab Məsələsi”, Molla Nəsrəddin, No:23, 25 İyun 1907.

Molla Nəsrəddin, “Bir Neçə Günlüyə – Zövcə Məsələsi”, Molla Nəsrəddin, No:23, 25 İyun 1907.

Ömər Faiq Nemanzadə,  “Açıq Sözlər”, İrşad, No:104, 5 İyul 1907.

Ömər Faiq Nemanzadə, “Molla Nəsrəddin Bağlandı”, İrşad, 13 İyul 1907, No:110. (Bu məqalə Beyanü’l-Haqq qəzetinin No:186, 28 İyun 1907 tarixli nömrəsində[6] ve Burah-ı Tərəqqi qəzetinin No:119, 20 Yanvar 1907 tarixli nömrəsində “Molla Nəsrəddin Tevfik Olungen” başlığıyla təkrar olaraq dərc olunmuşdu.)

1908

Mozalan, “Allaha Rüşvət”, Molla Nəsrəddin, No:8, 24 Fevral 1908.

Lağlağı, “Ziyarət”, Molla Nəsrəddin, No:17, 28 Aprel 1908.

İmza: Sultan Əbdülhəmid, “Sultanın Kağızı”, Molla Nəsrəddin, No:19, 12 May 1908.

Nemanzadə, “Mətbuat –  Rüstəm ve Zöhrab”, İrşad, No:79-80, 3-4 İyun 1908.

Lağlağı, “Ərəb İzzət Qaçmayıb”, Molla Nəsrəddin, Molla Nəsrəddin, No:50,14 Dekabr 1908.

1909

Faiq Nemanzadə, “Yazımız, Dilimiz, ‘İkinci İlimiz”, Tərəqqi, No:41, 20 Fevral 1909.

Ö. F. Numanzad, “Yazımız, Dilimiz, ‘İkinci İlimiz”, Tərəqqi, No: 42, 22 Fevral 1909.

Nemanzadə, “Özür”, Tərəqqi, No: 42, 22 Fevral 1909.

Ö. F. Nemanzadə, “Yazımız, Dilimiz, ‘İkinci İl’imiz”, Tərəqqi, No: 44, 26 Fevral 1909.

Nemanzadə, “Yazımız, Dilimiz, ‘İkinci İlimiz”, Tərəqqi, No:52, 12 Mart 1909.

Ö. F. Nemanzadə, “Yazımız, Dilimiz, ‘İkinci İlimiz”, Tərəqqi, No: 53, 13 Mart 1909.

Faiq Nemanzadə, “Yazımız, Dilimiz, ‘İkinci İl’miz”, Tərəqqi, No:55, 16 Mart 1909.

Lağlağı, “Xanımlar”, Molla Nəsrəddin, No:13, 29 Mart 1909.

Molla Nəsrəddin, “Bizim Şeyxin Qırx səkkiz Arvadı Var”, Molla Nəsrəddin, No:34, 23 Avgust1909.

Ümid, “Belədirmi?”, İrşad, No:209, 6 Sentyabr 1909.

1911

Ömər Faiq Nemanzadə, “Təşəkkür”, Molla Nəsrəddin, No: 4,25 Yanvar 1911.

Meşrutaçı, “Ey İran”, Molla Nəsrəddin, No:21, 5 İyun 1911.

1915

Ömər Faiq Nemanzadə, “Təcili Kömək Lazımdır”, İqbal, No:842, 19 Yanvar 1915.   

Ömər Faiq Nemanzadə, “Bir Loxma Etmək”, İqbal, No:844, 21 Yanvar 1915.[7]

Ömər Faiq, “Patriotluq Zamanıdır”, İqbal, No:854, 27 Yanvar 1915.

Ömər Faiq,  “İmtahan”, İqbal, No: 894, 24 Mart 1915.

Ömər Faiq, “Köməkləşək” İqbal, No:915, 15 Aprel 1915.      

Ömər Faiq, “Bakı Cəmiyyəti Xeyriyyəsinə”, İqbal, No: 916, 19 Aprel 1915.

Ömər Faiq, “Nə Yazım?”, Yeni İqbal, No:16, 15 May 1915.

Ömər Faiq, “Eşq və Məhəbbət”, Yeni İqbal, No: 57, 2 İyul 1915. (Bu yazı Tərcüman

Qəzetinin No:153, 20 İyun 1915 tarixli nömrəsində “Eşq və Məhəbbət” başlığıyla təkrar olaraq dərc olunmuşdu.)

Ömər Faiq, “Çox Utandıq”, Yeni İqbal, No:58, 3 İyul 1915.

Ömər Faiq, “Uzun Günlərdə Oruc”, Yeni İqbal, No:70, 17 İyul 1915.

Ömər Faiq, “Tiflisdə Yetimlər Evi”, Yeni İqbal, No:75, 27 İyul 1915.

Ömər Faiq, “Fürsət Az Ehtiyac Böyük”, Açıq Söz, No:1, 2 Oktyabr 1915.

Ömər Faiq, “Qurban Bayramı”, Açıq Söz, No: 5, 7 Oktyabr 1915.

Ömər Faiq, “Milli Məsələlərimizin Vaxtıdırmı?”, Açıq Söz, No: 31-32-44-55, 10-11-25 Noyabr, 6 Dekabr 1915.

Ömər Faiq, “Böyük Ehtiyac İçindəyik – Cəmiyyətimizin Diqqətinə”, Açıq Söz, No:61,14 Dekabr1915.

1916

Ömər Faiq, “Xahiç edirəm  Açıq Söz,  No:76, 3 Yanvar 1916.

Ömər Faiq, “İşığımız Sönməyəcək”, Açıq Söz, No: 90, 20 Yanvar 1916.

Ömər Faiq, “Nə Gözləyirik?”, Açıq Söz,  No:110, 12 Fevral 1916.

Ömər Faiq, “Haşim Bəy Üçün”, Açıq Söz,  No: 113, 17 Fevral 1916   .

Ömər Faiq, “Diləklərimiz”, Açıq Söz, No: 144, 28 Mart 1916.

Ömər Faiq, “Gülsüm (Kiçik Hekayə)”, Açıq Söz, No:182, 11 May 1916.

Ömər Faiq, “Ölümdən də Betər” Açıq Söz, No:346, 7 Dekabr 1916.  

1917

Ömər Faiq, “Gürcü Siyasətçiləri”, Açıq Söz, No:380, 18 Yanvar 1917.

Ömər Faiq Nemanzadə, “Mən Kiməm?”, Qardaş Köməyi Jurnalı, May 1917, Bakı.

1919

Ömər Faiq, “Ömer Faiq Əfəndinin Ruhadzenin Teleqramına Cavabı”, Azərbaycan, No:132, 9 Mart 1919.

Ümidvar,  “Alçaq Siyasət”, Azərbaycan, No:164, 23 Aprel 1919.

Ümidvar, “İşlərimizdə Hərcmərclik Azərbaycan, No:220, 9 İyun 1919.

Ümidvar,  “Aldanmayın”, Azərbaycan,  No:209, 20 İyun 1919.

Ömər Faiq, “Milliləşmək”, Azərbaycan, No:327-328, 21-24 Noyabr 1919.

1920

Ümidvar, “Hasan Əminin Şikayəti”, Zəhəetkeşlerin Gözü Jurnalı, No:1, 3 İyul 1920.[8]


[1] Sahib Rzayev, e.a.ə.,s.103.

[2] Ömər Faiq Nemanzadə– Seçilmiş Əsərlər, Haz. Şamil Qurbanov, Şərq-Qərb, Nə.., Bakı, 2006, s. 186 – 188.

[3] Şamil Gurbanov, e.a.ə., s.249-252.

4] Ömər Faiqin xatirələri Türkiye Türkcəsinə də tərcümə olunub. Bax. Ömer Faik Numanzade, Kafkasya’dan İstanbul’a Hatıralar, Haz: Fazıl Gökçek, İrfan Murat Yıldırım, Akademi Ktabevi, İzmir, 2000.

[5] Səlcuq Türkyılmaz, Şərqi Rus Qəzeti ilə bağlı araşdırma, Ege Universiteti Sosial Elmlər İnsitutu, Aspirantura Tezisi, İzmir, 2006. Emel Erincik, İrşad qəzetinin 1905-1906 –cı illərinin xronoloji kataloqu, Ege Universiteti Sosial Elmlər İnsitutu, Aspirantura Tezisi, İzmir, 2009, 3. Bahar Melis Beşikçioğlu, İrşad qəzetinin 1907-1908 – ci illərinin xronoloji kataloqu, Ege Universiteti Sosial Elmlər İnsitutu, Aspirantura Tezisi, İzmir, 2008

[6] Selcuq Türkyılmaz, e.a.ə, S IV, Emel Erincik, e.a.ə s XII

[7] Ömər Faiq Nemanzadə Xatirələr, s 102-103

[8] E.a.ə, s 75