Molla Nasrəddin Yazıları

Ziyarət

Sen deyirsən “mənim qulağım var, hər şeyi eşidirəm”. Hə, sen hər şeyi eşidirsən? Eylədə de görüm, eşidibsənmi menim nəvəm Gullünün əhvalatını? Heç eşitməyibsən? Eylədə necə…
admin
February 2, 2022
Molla Nasrəddin Yazıları

Bakının əlacı

Bakıya lazımdır bir çarə qılmaq, dəxi bundan soııra səbir eləmək mümkün deyil. Heç mümkün deyil səbir eləmək. Bakının üfunəti dünya və alemə dağılıb qoymur nəfəs…
admin
January 31, 2022
Molla Nasrəddin Yazıları

Çəhrəci Xala

Cənab Molla əmi! Neçə vaxtdır ki, səndən xəbərim yoxdur. Uzaq yerə - Dağıstan tərəfə yun almağa gəlmişəm. Nə qayırım, bizim yun ahş-verişçilərinin üzlərini mürdəşir yusun,…
admin
January 27, 2022
Molla Nasrəddin Yazıları

Qorxuram

“İrşad” yatan kimi bir neçə gün müsəlmanlar başladılar haray-dad eləməyə ki, “ay aman, qoymuyun “İrşad” əldən getsin!”. Men həmişə bu haray-dadlan eşidəndə yanımda oturanlara deyirdim…
admin
January 27, 2022
Molla Nasrəddin Yazıları

Bakı Dəryası

Nə gözəlsən, ey Bakı dəryası! Və nə xoşbəxtsən, ey Bakı dəryası! Ey Bakı dəryası, ey dəryaların seçilmişi! Ey göllərin padşahı! Nə göl kimi gölsən, ey…
admin
November 18, 2021
Molla Nasrəddin Yazıları

Bədnəzər

Molla dayı! Sənin təzədən zühurun biz fəqirləri xeyli xoşnud və xoşhal elədi! Amandı, Molla dayı, bundan sonra elə dolan ki, qarğış və bəd dua sahibi…
admin
November 18, 2021

Ömər Faiqın bizə çatan əsərlər toplusunun bir hissəsi, həmçinin onun “Molla Nəsrəddin” və digər jurnal və qəzetlərdə dərc olunmuş məqalələr, felyetonlar və xatirələr çox böyük həcmdədir. Buna görə də “Əsərlər” bölməsi tədricən və ardıcıl şəkildə yenilənəcək.