Omar Faig Nemanzadeh

This memorial website is dedicated to one of the remarkable historical figures of the Caucasus, and the whole Turkic world at the crossroads of the 19th and 20th centuries – Omar Faig Nemanzadeh (1872-1937). A fierce educator, publicist, satirist and the founder and publisher of Molla Nasreddin magazine from 1905 to 1917, Omar Faig served as a catalyst for the processes of national identity, social formation and culture of the Turkic peoples of Caucasus. His concern and deep understanding of the causes of stagnation and development of the social life of Turkic people are still of great interest. A study of the entire socio-political and journalistic activities of Omar Faig Nemanzadeh would be a very significant contribution to the reconstruction of the realities of the Turkic peoples of the Caucasus in the Russian Empire during the early 20th century.

Soldumu gülzarın, ey Faiq Neman pəsər?

Poem dedicated to Omar Faig Nemanzadeh by the greatest Azerbaijani poet SABIR

By SABIR

Soldumu gülzarın, ey Faiq Neman pəsər?
Laləyi-nemanların oldumu xunin cigər?
Sinənə dəsti-qəza çəkdimi sixi-kədər?
Nərkisi-şəhlalərən jaləçəkan oldumu?
Şimdi sənə mən deyən mətləb əyan oldumu?

Söyləmədimmi sənə rahət otur heyfsən?
Çəkmə bu millət qəmin, çək özünə keyf sən!
Xana deyildir sənin, getməlisən, zeyfsən!
Eyləmədin etina qissə haman oldumu?
Şimdi sənə mən deyən mətləb əyan oldumu?

Fayidə verməz dedim etdiyin əfqan sənə,
Halına yandıqların eyləməz ehsan sənə,
Məskən olur aqibət, guşəyi-zindan sənə,
Guşəyi-zindan sənə iştə məkan oldumu?
Şimdi sənə mən deyən mətləb əyan oldumu?