Makaleler
Şubat 28, 2020

Cafar Mustafayev Yüksek Lisans Tezi

Cafar MUSTAFAYEV, yüksek lisans tezini Marmara Üniversitesi Tüekiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dali Ömer Faik Numanzade’nin hayatı ve faaliyeti üzerine yaptı. Halen İstanbul Üniversitesinde…