Qəzet Publisistika

Cavab

“Həyat”ın 86-cı nömrəsində “Şeyxzadə” imzası ilə Axısxadan yazılmış məktubu oxuyub xeyli fikrə getdim. Fikrə getdim ki, belə bir vaxtda bəradərimiz molla Hafiz Məhəmməd Əmin Şeyxzadə…
admin
November 16, 2020
Qəzet Publisistika

Ümidvaram

Çox ümidvaram ki, bəradəri-həmiyyətpərvərim Firudin bəy Köçərlinin meydana çıxardığı “Müəllimlər” məsələsi digər min bir dərdimizin cərgəsinə tullanmaz. Ümidvaram ki, ikmal etməyə çalışdığımız nöqsanların üst pərdəsinə…
admin
September 24, 2020
Qəzet Publisistika

Nə Vaxta Qədər?

Qafil camaatın içində ciddi iş görmək, xüsusilə politikaya - məmləkətin idarəsinə aid iş köçürmək çox çətindir. Həqiqət, bir çox təcrübələr ilə görülübdür ki, nadan camaat…
admin
September 21, 2020
Qəzet Publisistika

ÜMİDVARAM Kİ…

Ey həmiyyətli oxucu! Bir neçə gündür niyə bele bikefsən? “İrşad”ın 38~ci nömrəsini oxuyandan bəri nə çox məyus görünürsən! Nə var, nə oldu? “Əsrin Yezid ibn…
admin
August 24, 2020
Qəzet Publisistika

Ağacı Qurd İçindən Yeyər

Bir neçə ay əvvəl Rusiya müsəlmanları bir xeyli qeyrət və hərə-kətə gələn kimi oldular. Uzun qəflətdən birdən-birə ayıldıqlarını guya göstərmək istədilər. Hər tərəfdən hay-huy qopdu.…
admin
August 17, 2020
Qəzet Publisistika

GÜNAH KİMDƏ?

Biçarə, məzlum Xədicə iki ay sonra 17-ci baharını görəcəkdi. Bu ən fərəhbəxş baharından bir az sonra ən müqəddəs, ən ruhəfza əməlləri hüsula gələcəkdi. 8-9 ay…
admin
April 27, 2020

Ömər Faiqın bizə çatan əsərlər toplusunun bir hissəsi, həmçinin onun “Molla Nəsrəddin” və digər jurnal və qəzetlərdə dərc olunmuş məqalələr, felyetonlar və xatirələr çox böyük həcmdədir. Buna görə də “Əsərlər” bölməsi tədricən və ardıcıl şəkildə yenilənəcək.