Qəzet Publisistika

Milliləşmək

Canlı işlər, tarixi dəyişikliklər bizə göstərir ki, hər cəmiyyət, hər fərd, hər dürlü ənənəsindən, müqəddəsatından, imkan və etiqadından az-çox əl çəkdiyi halda milli dilindən əsla…
admin
January 8, 2021
Qəzet Publisistika

İşlərimizdə Hərcmərclik

Hər şeyin ilk yaradılışında, ilk təşkilində bir çox nöqsanlar olur, ibtidailiklər görülür. Hər dürlü mövcudiyyət, hər növ təsisat mütləq qanuna - qanuni-tədric və təkamüli-təbiyyətlə möhkəmləşir.…
admin
January 8, 2021
Qəzet Publisistika

Gürcü Politikaçıları

Bəradərim doktor Xosrov bəy Sultanovun gürcü politikaçıları xüsusunda “Açıq söz”də yazdıqları məktubu oxuyanlardan bəziləri ola bilər ki, doktorun özünü günahsız çıxartmaq üçün yazılarında, düşüncələrində ifrata…
admin
January 8, 2021
Qəzet Publisistika

Gülsüm

(Kiçik hekayə) Ürək sıxıntısı çox əziyyət edirdi. Bir gecə ikinci yol sabah namazından qabaq oyandım, yenə uzun qayğılı xəyallara daldım. Bir az sonra qulağıma dəyən…
admin
January 8, 2021
Qəzet Publisistika

Haşım bəy üçün

Qələm yoldaşımız Haşım bəyin qara xəbərini aldığım vaxt başıma qəm buludları çökdü. Çünki onsuz da çox az olan ciddi mətbuat xadimlərimizdən birini, həm də qeyrətli…
admin
January 8, 2021
Qəzet Publisistika

Diləklərimiz

Maarif vəkillərimizin diqqətinə! Yaxınlarda Tiflisdə müsəlman maarif yığıncağı olacaq. Namestnikdivanxanasında olmağından anlaşılır ki, bunu hökumət lazım bilibmeydana gətirir. Yığıncaqda rəsmi qulluqçulardan başqa Qafqazın hər quberniyasından…
admin
January 8, 2021
Qəzet Publisistika

İşığımız Sönməyəcəkdir

Bu son çağlarda milli ehtiyac və diləklərimizdən ötrü yazılmaqda olan məqalələr bizim mətbuatımızda öz yoluna, öz həyatının qeydinə yavaş-yavaş düşmək istədiyini göstərən birər şahidlərdir. Belə…
admin
January 8, 2021