Akademik Tədqiqat və MəqalələrMəqalələr
May 27, 2020

Ömər Faiq Nemanzadə Azərbaycan Demokratik Respublikasında

28 May - Respublika Günü münasibətilə professor Şamil Qurbanovun “Ömər Faiq Nemanzadə” kitabından “Azərbaycan Demokratik Respublikasında” fəslini təqdim edirik. ADR dövründə Ömər Faiq bəzi sənədlərdə…
Read More
Akademik Tədqiqat və MəqalələrMəqalələr
April 23, 2020

Yahya Kemaloğlu Yüksek Lisans Tezi

Yəhya Kamaloğlu, Mərmərə Universiteti Sosial Elmlər İnstitutunda Ömər Faiq Nemanzadənin təhsili, siyasəti və dini ilə bağlı fikirləri mövzusunda magistrlik dissertasiyasını müdafiə etmişdi. Hələ də İstanbul…
Read More
Akademik Tədqiqat və MəqalələrMəqalələr
April 7, 2020

Ömər Faiqin “Molla Nəsrəddin” dünyası. 1-ci Hissə.

Professor Şamil Qurbanovun kitabı əsasında "Ömər Faiq Nemanzadə", Baki, Gençlik 1992 Qeyrət nəşriyyatı və "Molla Nəsrəddin" jurnalının yaranması Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisi Məmməd Əmin Rəsulzadə…
Read More
Akademik Tədqiqat və MəqalələrMəqalələr
February 28, 2020

Cafar Mustafayev Dissertasiyası

Araştırmacı Cafar Mustafayev, Mərmərə Universiteti Türkiyə Araştırmaları İnstitutunda, Türk Tarihi Anabilim Dalı Ömər Faiq Nemanzadənin həyətı və fəaliyyəti mövzusunda magistrlik dissertasiyasını müdafiə etmişdi. Hələ də…
Read More
Məqalələr
February 17, 2020

Xalqını sevən “xalq düşməni”- Qərənfil Dünyaminqızı

Website Admin Qeyd: Qərənfil xanım təqdim edə bilmədiyi Ömər Faiq Nemanzadənin ailəsi haqqında məlumatı, nəvəsi Fuad Pepinovun arxivində saxlanılmış şəkil və məqalələrdən əldə etdik. Oğlu…
Read More
Məqalələr
February 3, 2020

Ömər Faiq Nemanzadənin fikir dünyası – Şamil Vəliyev

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində kapitalizmin sürətli inkişaf məcrasında yaradıcılığa başlayan bir sıra ziyalılar kimi Ömər Faiq Nemanzadə də dövrün yeni çağırışlarına cavab…
Read More
Məqalələr
January 10, 2020

Dünyəvi əqidələrin birincisi millətpərvərlik əqidəsidir. Rafiq Səfərov

Görkəmli mollanəsrəddinçi, istedadlı qələm sahibi, publisist, jurnalist və ictimai xadim Ömər Faiq Nemanzadə XX əsr Azərbaycan milli mətbuatının inkişafında, xalqımızın dirçəlişi və xoşbəxt gələcəyi uğrunda mübarizədə yaxından iştirak…
Read More