Molla Nasrəddin Yazıları

Xortdana Məktub

Hörmətli, izzətli fəxrül-cənab ağa, Xortdan ağa! Əvvəla, vücudi-zicudi-cənab şərif olsun! Saniyən, əgər bu tərəfin əhvalatını pürsiş eləsəniz əlhəmdüllah siz vücudi-bimislilərin duasının bərəkətindən zindəganlıq eləyib sizin…
admin
February 20, 2020
Molla Nasrəddin Yazıları

Qayırma Hədislər

Biz keçən vaxtlarda bir dəfə bunu demişik ki, vaizlərimiz məscidlərdə süylədikləri hədisələrin yüz hissədən doxsan doqquz hissəsi qayırma hədisdir.  Bizim bu sözlərimizdən ötrü çox adam…
admin
February 20, 2020
Molla Nasrəddin Yazıları

Qəribə Qutu

Peterburqda çıxan “Ülfət” qəzeti idarəsindən bu günlərdə Zaqafqaz ruhani İdarəsinin adına poçt vasitəsilə bir yekə qutu “pasılka”göndərilmişdi ki, çəkisi on yeddi put iyirmi altı girvənkə…
admin
February 12, 2020
Molla Nasrəddin Yazıları

Sirkə

Bu arvadların məkri ve hiyləsi olmasa, adam min il yaşar! Mən özüm çox yaxşı bilirdim ki, bizə sirkə qoymaq düşməz. Rəhmətlik nənəm deyərdi: bizə sirkə…
admin
February 12, 2020
Molla Nasrəddin Yazıları

Axır Çərşənbə

“Köhnə günə gün çatmaz, çalasan günü günə”. Doğrudan belədir. Hanı o keçən günlər? Bir vaxt var idi, Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin, axır çərşənbə günü rəhmətlik…
admin
February 12, 2020
Molla Nasrəddin Yazıları

Məktəb

Molla dayı! Gözümün ağı-qarası bircə oğlum var. O bir yaxşı balaydı! Od, qığılcım kimi bir yerdə oturmazdı. Küçədə bir uşaq onun qorxusundan elinə aşıq ala…
admin
February 12, 2020
Molla Nasrəddin Yazıları

Xanpəri Bacıya Cavab

Hörmətli Molla emi! Keçən nömrənizin birisində imansız Xanpəri qarğış dilin açıb olmazın sözləri mənim haqqımda demişdi. Nə eləyim, bir orucluq olmayaydı görərdin onun cavabında nələr…
admin
February 12, 2020
Molla Nasrəddin Yazıları

Bir Arvadın Cavabı

Hörmətli Molla əmi! Yazıb sizdən təvəqqe edirəm bizim bu kağıza yer verəsiniz. Keçmişdə jurnalınızda hamamdan, tiryəkdən, molladan, falaqqadan, cadu-pitidən, üzerrikdən, ilandan, qurbağadan ve s. belə-belə…
admin
February 12, 2020
Fatma XalaMolla Nasrəddin Yazıları

Fatma Xala

Dünyada çox arvadların başmaqları düşüb, xah at üstə gedən vaxt xah arabadan ya faytondan, xah dəmir yol ilə gedəndə. Mənim bir dostum var, nağıl edir…
admin
February 6, 2020
Molla Nasrəddin Yazıları

Cavablar

Axısxadan: “Cənab “Molla Nəsrəddin” 1 -ci nömrə məcmuəsində 9 maddə sual edib cavab verənlərə bir il məcmuəsini pulsuz göndərməyini nəzir edibdir. Buna görə bu aşağıda…
admin
February 6, 2020

Ömər Faiqın bizə çatan əsərlər toplusunun bir hissəsi, həmçinin onun “Molla Nəsrəddin” və digər jurnal və qəzetlərdə dərc olunmuş məqalələr, felyetonlar və xatirələr çox böyük həcmdədir. Buna görə də “Əsərlər” bölməsi tədricən və ardıcıl şəkildə yenilənəcək.