Qəzet Publisistika

QƏBİRDƏN XORTLAYAN ADAM

“Sözün yalanı olmaz, yanlışı olar”. Əvvəlki günkü “Şərqi-Rus” da “Aelita” adındakı xanım qızın “Litargi” naxoşluğıma düçar olub uzun müddət yuxulamaqda, uyumaqda olduğu yazılmışdı. O maraqlı,…
admin
February 21, 2020
Qəzet Publisistika

G-K HƏRFLƏRİ

Bəzi səsli və səssiz hərflərimizin əskikliyi bir az təməyyüzə iqtidarı olan hər oxuyanımıza məlumdur. Bu əskiklik və nöqsanımızı görmək, əlifbamızı indiki çətinlikdən bir dərəcə qurtarmaq…
admin
February 21, 2020
Qəzet Publisistika

Son bir-iki söz

Müqəllid əfandi' Mən nə yazdım, siz nə fəhm etdiniz, qəribə əfsanədir. Yazdığınız bəhs barəsində irəvanlı möhtərəm və fazil cənab Abdulla əfəndi ilə lazımi qədərincə lütfanə,…
admin
February 9, 2020
Qəzet Publisistika

Əhməd Bəy Ağayev

Bir az hemiyyəti-milliyesi, melumati-elmiyyəsi olan Qafqaz müsəlmanları içində cənab Əhməd bəy Ağayev namını bilməyən yoxdur sanıram. Ancaq pək uzaqda bulunan qardaşlarımızın bu ali zatı lazım…
admin
February 6, 2020
Qəzet Publisistika

Dilimiz və İmlamız

Ədəbiyyatı olmayan bir millətin, dilsiz insanə oxşuyacağım söyləmək üçün dəlilə, təfsile hacət yox sanıram. Çünki ən böyük şahid keçmiş hallar, indiki vüquatlardır. Bundan ötrü örnək,…
admin
January 29, 2020
Qəzet Publisistika

Axalsixdən

Cənab mühərrir! Camaatımız çox rahatdır. Nə yeni məktəbimiz var, ne de əski! Camaatımız mərhəmətlidir. Sənət məktəbinin bir xeyli xərcini çəkib erməni, yəhudi və gürcü ətfalım…
admin
January 29, 2020
Qəzet Publisistika

Şəkidən

Bəzi şəhərlərdə üsuli-cədid məktəblərindəki şagirdanın əksəri məktəbdən çıxdıqdan sonra daha böyük məktəblərə, ya ki mədrəsələrə girməyib, ya ki girəməyib babalarının əski sənəti ile iktifa edirlər.…
admin
January 29, 2020

Ömər Faiqın bizə çatan əsərlər toplusunun bir hissəsi, həmçinin onun “Molla Nəsrəddin” və digər jurnal və qəzetlərdə dərc olunmuş məqalələr, felyetonlar və xatirələr çox böyük həcmdədir. Buna görə də “Əsərlər” bölməsi tədricən və ardıcıl şəkildə yenilənəcək.