Qəzet Publisistika

Əhməd Bəy Ağayev

Bir az hemiyyəti-milliyesi, melumati-elmiyyəsi olan Qafqaz müsəlmanları içində cənab Əhməd bəy Ağayev namını bilməyən yoxdur sanıram. Ancaq pək uzaqda bulunan qardaşlarımızın bu ali zatı lazım…
admin
February 6, 2020
Qəzet Publisistika

Dilimiz və İmlamız

Ədəbiyyatı olmayan bir millətin, dilsiz insanə oxşuyacağım söyləmək üçün dəlilə, təfsile hacət yox sanıram. Çünki ən böyük şahid keçmiş hallar, indiki vüquatlardır. Bundan ötrü örnək,…
admin
January 29, 2020
Qəzet Publisistika

Axalsixdən

Cənab mühərrir! Camaatımız çox rahatdır. Nə yeni məktəbimiz var, ne de əski! Camaatımız mərhəmətlidir. Sənət məktəbinin bir xeyli xərcini çəkib erməni, yəhudi və gürcü ətfalım…
admin
January 29, 2020
Qəzet Publisistika

Şəkidən

Bəzi şəhərlərdə üsuli-cədid məktəblərindəki şagirdanın əksəri məktəbdən çıxdıqdan sonra daha böyük məktəblərə, ya ki mədrəsələrə girməyib, ya ki girəməyib babalarının əski sənəti ile iktifa edirlər.…
admin
January 29, 2020

Ömər Faiqın bizə çatan əsərlər toplusunun bir hissəsi, həmçinin onun “Molla Nəsrəddin” və digər jurnal və qəzetlərdə dərc olunmuş məqalələr, felyetonlar və xatirələr çox böyük həcmdədir. Buna görə də “Əsərlər” bölməsi tədricən və ardıcıl şəkildə yenilənəcək.