Qəzet Publisistika

Qurban bayramı

İstər oda, bütə, istərsə kitaba inananların nəzərində olsun, yaradan, yaşadan, öldürən, özbaşına iş görən, tükənməyən, ölməyən, güclü və böyük bir qüvvə, bir “vücud” təsəvvür olunardı…
admin
January 8, 2021
Qəzet Publisistika

Çox utandıq

Utanıram, inanmaq istəmirəm ki, Bakı kimi bir şəhr, Qars tərəfindən göndərilən 40-45 yetim uşağı saxlaya bilmiyə. Saxlaya bilmiyə də qazimat ilə aləmə elan edə ki,…
admin
January 8, 2021
Qəzet Publisistika

Eşq və məhəbbət

Hörmətli oxucular, bəlkə “Nə eşq və məhəbbət vaxtıdır, qiyamət qopur, aləm bir-birinə dəyir, millətlər can çəkişir. Biz indi də eşq və məhəbbət itəmi oynayacağıq” -…
admin
January 7, 2021
Qəzet Publisistika

Köməkləşəlim

Həyat həmişəlik bir davadır. Bu davada hər kəsin düşməni isə birdir: zəhmət və məşəqqət - əski ədiblərcə çərxi-fələk. Kim zəhmət və məşəqqətə tab edib tutduğu…
admin
January 7, 2021
Qəzet Publisistika

İmtahan

Bu il məktəblərdə imtahan olmayacaq. Hələ istiyorlar ki, il imtahanını həmişəlik qaldırsınlar, şagirdlər il boyu dərs vaxtlarında nədərəcə oxumuşlarsa ona görə imtahan nömrü versinlər. Hər…
admin
January 6, 2021
Qəzet Publisistika

Bir Loğma Ətmək

Ətmək! Allah eşqinə bir loğma ətmək! - deyə fəryad edirlər. Minlərcə müsəlman “ölməmək üçün” bir tikə çörək axtarırlar. Çörək əvəzinə çarıqlarını, başmaqlarını, tasmalarını çoxdan gəmirib…
admin
January 6, 2021
Qəzet Publisistika

Yardım təcili lazım

Müharibə münasibətilə Qafqaz müsəlmanlarının düçar olduqları fəlakəti kiçik hesab etməyiniz. Qars oblastında üz verən bədbəxtliyi Bakıya, Gəncəyə qədər gələn 40-50 ev ilə, Axısxa kəndlərinə can…
admin
January 6, 2021
Qəzet Publisistika

Ətiqə

Bakıda Quba meydanından keçirdim. Gördüm camaat o qədər yığılıb ki, deyəsən cəmə məsələsindən ötrü mitinq edirlər. Bir az yaxın getdim ki, görüm bu nə qiyamətdir?…
admin
January 6, 2021