qəzet publisistika
Qəzet Publisistika
June 8, 2020

CAVAN BİR MİLLƏTPƏRƏSTİN VƏFATI

Şəkidən aldığım ağ rəngli bir kağız mənə ən qəmavər qara xəbərlər gətirdi. Bu qara xəbərin verdiyi təsir məni qədirşünaslıq naminə bir neçə söz söyləməyə məcbur…
Read More
Qəzet Publisistika
April 27, 2020

GÜNAH KİMDƏ?

Biçarə, məzlum Xədicə iki ay sonra 17-ci baharını görəcəkdi. Bu ən fərəhbəxş baharından bir az sonra ən müqəddəs, ən ruhəfza əməlləri hüsula gələcəkdi. 8-9 ay…
Read More
Qəzet Publisistika
February 21, 2020

QƏBİRDƏN XORTLAYAN ADAM

“Sözün yalanı olmaz, yanlışı olar”. Əvvəlki günkü “Şərqi-Rus” da “Aelita” adındakı xanım qızın “Litargi” naxoşluğıma düçar olub uzun müddət yuxulamaqda, uyumaqda olduğu yazılmışdı. O maraqlı,…
Read More
Qəzet Publisistika
February 21, 2020

G-K HƏRFLƏRİ

Bəzi səsli və səssiz hərflərimizin əskikliyi bir az təməyyüzə iqtidarı olan hər oxuyanımıza məlumdur. Bu əskiklik və nöqsanımızı görmək, əlifbamızı indiki çətinlikdən bir dərəcə qurtarmaq…
Read More
Qəzet Publisistika
February 9, 2020

Son bir-iki söz

Müqəllid əfandi' Mən nə yazdım, siz nə fəhm etdiniz, qəribə əfsanədir. Yazdığınız bəhs barəsində irəvanlı möhtərəm və fazil cənab Abdulla əfəndi ilə lazımi qədərincə lütfanə,…
Read More
Qəzet Publisistika
February 6, 2020

Əhməd Bəy Ağayev

Bir az hemiyyəti-milliyesi, melumati-elmiyyəsi olan Qafqaz müsəlmanları içində cənab Əhməd bəy Ağayev namını bilməyən yoxdur sanıram. Ancaq pək uzaqda bulunan qardaşlarımızın bu ali zatı lazım…
Read More
Qəzet Publisistika
February 4, 2020

Nə üçün haqqımızı istəmiriz?

Zəmanəmizdə bizim kimi boş xəyal və quruntu ilə vaxt keçirən, fürsətdən istifadə etməyən heç bir millət olmasa gərəkdir. Hərçəndi bu malxulyanın bir qismi bir az…
Read More
Qəzet Publisistika
January 29, 2020

Dilimiz və İmlamız

Ədəbiyyatı olmayan bir millətin, dilsiz insanə oxşuyacağım söyləmək üçün dəlilə, təfsile hacət yox sanıram. Çünki ən böyük şahid keçmiş hallar, indiki vüquatlardır. Bundan ötrü örnək,…
Read More
Qəzet Publisistika
January 29, 2020

Axalsixdən

Cənab mühərrir! Camaatımız çox rahatdır. Nə yeni məktəbimiz var, ne de əski! Camaatımız mərhəmətlidir. Sənət məktəbinin bir xeyli xərcini çəkib erməni, yəhudi və gürcü ətfalım…
Read More
Qəzet Publisistika
January 29, 2020

Şəkidən

Bəzi şəhərlərdə üsuli-cədid məktəblərindəki şagirdanın əksəri məktəbdən çıxdıqdan sonra daha böyük məktəblərə, ya ki mədrəsələrə girməyib, ya ki girəməyib babalarının əski sənəti ile iktifa edirlər.…
Read More