Cafar MUSTAFAYEV, yüksek lisans tezini Marmara Üniversitesi Tüekiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dali Ömer Faik Numanzade’nin hayatı ve faaliyeti üzerine yaptı. Halen İstanbul Üniversitesinde doktora  tez çalışmasını sürdürmektedir.

“Sovyet döneminde Molla Nasreddin dergisi muhtevası itibariyle benimsenmiş ve Arap harflerinden Kril harflerine aktarılarak yeniden basılan az sayıdaki yayın organlarından biridir. Bu derginin çıkarılmasında ve Molla Nasreddinciler ekolünün oluşmasında Ömer Faik’in önemli rolu vardır. Dergiyi Ömer Faik ve Celil Memmedguluzade birlikte çıkarmış, bazı konularda Ömer Faik’in Memmedguluzade’den daha çok çaba ve emek sarf etmiştir. Ancak Ömer Faik’in Osmanlıda eğitim aldığı, bu nedenle Çarlık Rusya gözünde güvensiz biri olduğu için bütün resmi işlemler Memmedguluzade’nin üzerinden yapılmıştır. Bundan dolayı Molla Nasreddin ile ilgili çalışmalarda Ömer Faik’in ismi ikici plana itilmiş veya bu isimden hiç bahsedilmemiştir. Sovyet ideolojisi Celil Memmedguluzade’nin yerel milliyetçilik anlayışıyla uyuşmakta, Ömer Faik’in milliyetçi görüşlerine ise mesafeli durmaktaydı. Bu bakımdan Celil Memmedguluzade’nin Molla Nasreddin dergisindeki katkıları ön plana çıkarılmış, Ömer Faik’in katkıları ise görmezden gelinmiştir. Bu çalışmada, Sovyet döneminde yapılan tahrifat giderilmeye ve Ömer Faik’in Molla Nesreddin dergisine yaptığı katkılar olduğu gibi anlatılmaya çalışılmıştır.”