Ömer Faik Nemanzade

Sunduğumuz anıt ve bilgi sitesi  20. yüzyılın başlarında Kafkasya’nın ve tüm Türk dünyasının en parlak tarihi kişiliklerinden birine adanmıştır. Aydınlatıcı, hicivci, yayıncı “Molla Nasreddin” dergisinin kurucusu ve yayıncısı (1905’dan 1917’ye kadar) – Ömer Faik Nemanzade (1872-1937). Türk halkının milli kimliği, toplumsal oluşum ve kültür süreçleri için ilerici, milliyetçi ve anlaşılabilir bir katalizördü. Türk toplumun durgunluğun nedenleri ve sosyal hayatın gelişimi konusundaki endişeleri, fikirleri hala büyük ilgi görüyor.

Soldumu gülzarın, ey Faiq Neman pəsər?

Poem by the greatest Azerbaijani poet Sabir dedicated to Omar Faiq Nemanzadeh

Soldumu gülzarın, ey Faiq Neman pəsər?
Laləyi-nemanların oldumu xunin cigər?
Sinənə dəsti-qəza çəkdimi sixi-kədər?
Nərkisi-şəhlalərən jaləçəkan oldumu?
Şimdi sənə mən deyən mətləb əyan oldumu?

Söyləmədimmi sənə rahət otur heyfsən?
Çəkmə bu millət qəmin, çək özünə keyf sən!
Xana deyildir sənin, getməlisən, zeyfsən!
Eyləmədin etina qissə haman oldumu?
Şimdi sənə mən deyən mətləb əyan oldumu?

Fayidə verməz dedim etdiyin əfqan sənə,
Halına yandıqların eyləməz ehsan sənə,
Məskən olur aqibət, guşəyi-zindan sənə,
Guşəyi-zindan sənə iştə məkan oldumu?
Şimdi sənə mən deyən mətləb əyan oldumu?