Kitab, broşür, gazete, dergi yazıların listesi

1. Kitap ve Broşürleri

1.Ömer Faik Numanzade, Bir İki Söz (Mehemmed Ordubadi’nin Gaflet isimli esrine yazılan önsöz), Gayret heyeti namına: Ömer Faik Numanzade, Gaflet, Tiflis, Gayret matbaası, 1906

2. Ö. F. Numanzade, Neşr-i Asâra Dâvet, Gayret Matbaası, Tiflis, 1905. (Eserin orijinali Azerbaycan Bilimler Akademisi El Yazmaları Enstitüsü’nde Ömer Faik Numanzade bölümünde muhafaza edilmektedir.)

3. Ömer Faik Numanzade, Hatıralarım, Haz. Şamil Gurbanov, Gençilk Yay., Bakü, 1985.[5] (El yazma halinde olan bu hatıralar Azerbaycan Bilimler Akademisi El Yazmaları Enstitüsü’nde Ömer Faik Numanzade bölümünde muhafaza edilmektedir.)

4. Ömer Faik Numanzade, “Ö. F. Numanzade’nin Cevabı”, (Bize Hansı [hangi] Elmler Lazımdır eserinin içinde), Gayret Matbaası,  Tiflis, 1907. (Eserin orijinali Azerbaycan Bilimler Akademisi El Yazmaları Enstitüsü’nde Ömer Faik Numanzade bölümünde muhafaza edilmektedir.)

5. Ömer Faik, Molla Nasreddin Jurnalı [dergisi] Nedir?, (Altı sayfa ve elyazma halindeki bu yazının orijinali Azerbaycan Bilimler Akademisi El Yazmaları Enstitüsü’nde Ömer Faik Numanzade bölümünde muhafaza edilmektedir. 25 May 1936 tarihli bu yazıda Ömer Faik, Molla Nasreddin dergisinin kuruluşunu ve derginin fikri muhtevası ve buna bağlı olarak yürüttüğü mücadeleden bahsetmektedir.)

6. F. Numanzade, Üçüncü İl [yıl], Azerneşir, Bakü, 1927. (Okullar için küçük hikâyelerden oluşan kitap H. G. Sanılı ve H. Ahundof ile birlikte yazılmıştır. Kitap daha sonraki yıllarda genişletilerek sırasıyla 1928, 1929, 1930 de yeniden basılmıştır.)

2. Gazete ve Dergi Yazıları

1898

Muallim Numanzade, “Şeki’den”, Tercüman, No: 22, 5 İyul 1898.  

1900

Ö. Numanzade, “Ahıska’dan”, Tercüman, 7 Yanvar 1900.   

1903

Faik Numanzade, “Derdimiz ve Dermanımız”, Şark-ı Rus, No:3-5, 4-11 Aprel 1903.

Faik Numanzade, “Ahıska -2”, Şark-ı Rus, No:4, 6 Aprel 1903.

F. Numanzade, “Şehir Mektubu – Hutbe ve Cuma Namazı”, Şark-ı Rus, No:17, 9 May 1903.

1904

Numanzade, “Ahıska-Matbuat-Şark-ı Rus Muhbirleri”, Şark-ı Rus, No:32, 19 Mart 1904.

Numanzade, “Dilimiz ve İmlamız”, Şark-ı Rus, No:40, 7 Aprel 1904.         

Numanzade, “Cevabı”, Şark-ı Rus, No:42, 11 Aprel 1904.               

Numanzade, “İbkay-ı Hissiyat”, Şark-ı Rus, No:43, 14 Aprel 1904.

Numanzade, “Şehir Mektubu-Şeytan Pazarından Geçerken”, Şark-ı Rus, No:45, 18 Aprel 1904.

Ö. Faik Numanzade, “Niçin Hakkımızı İstemiriz”, Şark-ı Rus, No:52, 5 May 1904.

Ö. Faik Numanzade, “Ahmed Bey Ağayev”, Şark-ı Rus, No:60, 23 May 1904.      

Numanzade, “Son Bir İki Söz-Mukallid Efendi”, Şark-ı Rus, No:63, 30 Mayıs 1904.

Numanzade, “G-K Harfleri”, Şark-ı Rus, No:78, 19 İyun 1904.

Numanzade, “Kabirden Hortlayan Adam”, Şark-ı Rus, No:80- 81, 21-22 İyun 1904.

Numanzade, “Tiflis’te Müslüman Muallimlerin Muharebesi ve Köhne Usûl Talimimizin Neticesi”, Şark-ı Rus, No:84, 25 İyun 1904.

Numanzade, “Günah Kimde?”, Şark-ı Rus, No:88-91, 29 İyun, 3 İyul 1904.

Numanzade, “Cavan Bir Milletperestin Vefatı”, Şark-ı Rus, No:112, 24 İyul 1904.

Derdli, “Kend Mektupları -1, 2, 3”, Şark-ı Rus,  No:122-125-134, 3-6-15 Avgust 1904.

Numanzade, “Biz de Vakte Göre Çalışak”, Şark-ı Rus, No:147-148-152, 28-29Avgust, 2 Sentyabr 1904.

Numanzade, “Dünya Mümin İçin Zindandır”, Şark-ı Rus, No:240, 4 Dekabr 1904.

Numanzade, “Bir Mukaddime: Putperestlik mi, Müslümanlık mı?”, Şark-ı Rus, No:249, 14 Dekabr 1904.

İmzasız [Numanzade], “Putperestlik mi Müslümanlık mı?”, Şark-ı Rus, No:250, 15 Dekabr 1904.

Numanzade, “Tiflis Cemiyet-i Hayriyesi Ne Halde”, Şark-ı Rus, No:25, 19 Dekabr 1904.

F. Numanzade, “İhtilaf-ı Ümmeti Rahmeten”, Şark-ı Rus, No:259, 25 Dekabr 1904.

Numanzade, “Medeniyet mi, Sefahat mi?”, Şark-ı Rus, No:262, 30 Dekabr 1904.

1905

F. Numanzade, “Ağacı Kurd İçinden Yiyer”, Hayat, No:45, 7 Avgust 1905.

1906

Ümidvar, “Ümidvaram ki..”, No: 46, Fevral 1906.

Ümidvar, “Besdir [yeter] Bu Kadar”, İrşad, No:73, 21 Mart 1906.

Ümidvar, “Barışık Ne Tür Olur”, İrşad, No: 76, 24 Mart 1906.

Ümidvar,  “İdraye-i Ruhaniyelerimiz Ne Vakit Düzelecek”, İrşad, No:80, 29 Mart 1906.

Ümidvar,  “İdraye-i Ruhaniyelerimiz Ne Vakit Düzelecek”, İrşad, No: 85, Aprel 1906.

Ümidvar, “Muallimlerimiz Niçin Bakü’ye Kaçıyor?”, İrşad, No:87-88, 11-13 Aprel 1906.

Ümidvar, “Ne Vakte Kadar?”, İrşad, No:91, 17 Aprel 1906.            

Ümidvar, “Ümidvaram”, İrşad, No:102, 1 May 1906.

Ümidvar, “Cevab”, İrşad, No:104-105, 4-5 May 1906.

Nameyus, “Kafkas Haberleri”, İrşad, No:106, 7 May 1906.

Ümidvar, “Bu Günler ve Bizim Rehberler”, İrşad, No:113, 15 May 1906.  

Ümidvar, “Kabahat Sizde ve Bizde”, İrşad, No:121, 24 May 1906.

Nameyus, “İdarey-i Ruhaniye Baresinde” İrşad, No:124, 26 May 1906.

Ümidvar, “Hususi Muhbirimizden Gelen Telegraf”, İrşad, No:147, 23 İyun 1906.

Ümidvar, “Tiflis-22 İyun Subh Saat Sekiz”, İrşad, No:149, 26 İyun 1906.

Hafiyyebaşı,  “İstatistik”, Molla Nasreddin,  No:15, 14 İyul 1906.

Bir Cevan, “Ne Etmeliyik?”,  İrşad, No:183, 4 Avgust 1906.           

Bir İranlı, “Hürriyet Bayramı”, İrşad, No: 191, 14 Avgust 1906.     

Geyret Matbaasının Müdürü Ö. Faik Numanzade, “Davet ve Tevegge [Rica]”, İrşad, No:209, 6 Sentyabr 1906.

Ümid, “Azizin Cenazesi”, İrşad, No:214, 12 Sentyabr 1906.

Ümid, “Ağacı İçinden Kurt Yiyer”, İrşad, No: 215, 13 Sentyabr 1906.        

Numanzade, “Vasitay-ı Necatımız Nededir?”, İrşad, No: 237, 9 Oktyabr 1906.

Numanzade, “Mazlum En Büyük Zalimdir”, İrşad, No:245, 18 Oktyabr 1906.

Numanzade, “İran’a dair – Alınan Azadlığı Nasıl Saklamalı”, İrşad, No:269, 22 Noyabr 1906.

Numanzade, “İdarey-i Ruhaniye Mektepleri”, İrşad, No:274-276, 29 Noyabr, 1 Dekabr 1906.

Numanzade, “Milletperestlik Zamanıdır”, İrşad, No:282, 10 Dekabr 1906.

Numanzade, “Deryadan Katre”, İrşad, No:286, 15 Dekabr 1906.

Ümidvar, “Çinovliklerimiz”, İrşad, No: 293, 26 Dekabr 1906.         

1907

Faik Numanzade, “Çare-i Terakkimiz”, İrşad, No:27, 16 Fevral 1907.

Ömer Alioğlu, “Hicret Belası”, İrşad, No:44, 14 Mart 1907.

Ümidvar, “Cemaat Darülfünunu”, İrşad, No:54, 28 Mart 1907.

Mozalan, “Hakikat”, Molla Nasreddin,  No: 13, 31 Mart 1907.

Köylü, “İtiraz, Ahıska’dan”, İrşad, No:81, 3 Maya 1907.

Lağlağı, “Ermeni ve Müslüman Arvatları [kadınları]”, Molla Nasreddin, No:20, 19 May 1907.

Cehreci Hala, “Mektup”, Molla Nasreddin,  No:21, 26 May 1907.

Molla Nasreddin, “Kafkas Şeyhülislamına İki Dene [âdet] Mektup”, Molla Nasreddin, No: 22, 2 İyun1907.        

Ömer Faik Numanzade, “Düşünürem ki”, İrşad, No:113, 17 İyun 1907.     

Molla Nasreddin, “Hicab Meselesi”, Molla Nasreddin, No:23, 25 İyun 1907.

Molla Nasreddin, “Bir Neçe [kaç]  Günlüğe – Zevci Aher Meselesi”, Molla Nasreddin, No:23, 25 İyun 1907.

Ömer Faik Numanzade,  “Açık Sözler”, İrşad, No:104, 5 İyul 1907.

Ömer Faik Numanzade, “Molla Nasreddin Bağlandı”, İrşad, 13 İyul 1907, No:110. (Bu yazı Beyanü’l-Hakk gazetesinin No:186, 28 İyun 1907 tarihli sayısında[6] ve Burah-ı Terakki gazetesinin No:119, 20 Yanvar 1907 tarihli sayısında “Molla Nasreddin Tevfik Olungen” başlığıyla mükerrer olarak yayımlanmıştır.)

1908

Mozalan, “Allah’a Rüşvet”, Molla Nasreddin, No:8, 24 Fevral 1908.

Lağlağı, “Ziyaret”, Molla Nasreddin, No:17, 28 Aprel 1908.

İmza: Sultan Abdülhamid, “Sultanın Kâğıdı”, Molla Nasreddin, No:19, 12 May 1908.

Numanzade, “Matbuat –  Rüstem ve Söhrab”, İrşad, No:79-80, 3-4 İyun 1908.

Lağlağı, “Arap İzzet Gaçmayıb”, Molla Nasreddin, Molla Nasreddin, No:50,14 Dekabr 1908.

1909

Faik Numanzade, “Yazımız, Dilimiz, ‘İkinci İl’imiz”, Terakki, No:41, 20 Fevral 1909.

Ö. F. Numanzad, “Yazımız, Dilimiz, ‘İkinci İl’imiz”, Terakki, No: 42, 22 Fevral 1909.

Numanzade, “Özür”, Terakki, No: 42, 22 Fevral 1909.

Ö. F. Numanzade, “Yazımız, Dilimiz, ‘İkinci İl’imiz”, Terakki, No: 44, 26 Fevral 1909.

Numanzade, “Yazımız, Dilimiz, ‘İkinci İl’imiz”, Terakki, No:52, 12 Mart 1909.

Ö. F. Numanzade, “Yazımız, Dilimiz, ‘İkinci İl’imiz”, Terakki, No: 53, 13 Mart 1909.

Faik Numanzade, “Yazımız, Dilimiz, ‘İkinci İl’imiz”, Terakki, No:55, 16 Mart 1909.

Lağlağı, “Hanımlar”, Molla Nasreddin, No:13, 29 Mart 1909.

Molla Nasreddin, “Bizim Şeyhin Kırksekiz Arvadı [Eşi] Var”, Molla Nasreddin, No:34, 23 Avgust1909.

Ümid, “Böyledir mi?”, İrşad, No:209, 6 Sentyabr 1909.

1911

Ömer Faik Numanzade, “Teşekkür”, Molla Nasreddin, No: 4,25 Yanvar 1911.

Meşrutaçı, “Ey İran”, Molla Nasreddin, No:21, 5 İyun 1911.           

1915

Ömer Faik Numanzade, “Yardım Tecilli Lazım”, İkbal, No:842, 19 Yanvar 1915.

Ömer Faik Numanzade, “Bir Lokma Etmek”, İkbal, No:844, 21 Yanvar 1915.[7]

Ömer Faik, “Hamiyyet Zamanıdır”, İkbal, No:854, 27 Yanvar 1915.

Ömer Faik,  “İmtahan”, İkbal, No: 894, 24 Mart 1915.

Ömer Faik, “Kömekleşelim” [Yardımlaşalım], İkbal, No:915, 15 Aprel 1915.        

Ömer Faik, “Bakı Cemiyet-i Hayriyesine”, İkbal, No: 916, 19 Aprel 1915.

Ömer Faik, “Ne Yazam?”, Yeni İkbal, No:16, 15 May 1915.

Ömer Faik, “Aşk ve Muhabbet”, Yeni İkbal, No: 57, 2 İyul 1915. (Bu yazı Tercüman

gazetesinin No:153, 20 Temmuz 1915 tarihli sayısında “Aşk ve Muhabbet” başlığıyla mükerrer olarak yayımlanmıştır.)

Ömer Faik, “Çok Utandık”, Yeni İkbal, No:58, 3 İyul 1915.

Ömer Faik, “Uzun Günlerde Oruç”, Yeni İkbal, No:70, 17 İyul 1915.

Ömer Faik, “Tiflis’te Yetimler Evi”, Yeni İkbal, No:75, 27 İyul 1915.

Ömer Faik, “Fırsat Az İhtiyaç Büyük”, Açık Söz, No:1, 2 Oktyabr 1915.

Ömer Faik, “Kurban Bayramı”, Açık Söz, No: 5, 7 Oktyabr 1915.

Ömer Faik, “Milli Meselelerimizin Vakti mi?”, Açık Söz, No: 31-32-44-55, 10-11-25 Noyabr, 6 Dekabr 1915.

Ömer Faik, “Büyük İhtiyaç Karşısındayız – Cemiyetimizin Dikkatine”, Açık Söz, No:61,14 Dekabr1915.

1916

Ömer Faik, “Ne olur?”, Açık Söz,  No:76, 3 Yanvar 1916.    

Ömer Faik, “Işığımız Sönmeyecektir”, Açık Söz, No: 90, 20 Yanvar 1916.

Ömer Faik, “Ne Umuyoruz?”, Açık Söz,  No:110, 12 Fevral 1916.

Ömer Faik, “Haşim Bey İçin”, Açık Söz,  No: 113, 17 Fevral 1916  .

Ömer Faik, “Dileklerimiz”, Açık Söz, No: 144, 28 Mart 1916.

Ömer Faik, “Gülsüm (Küçük Hikâye)”, Açık Söz, No:182, 11 May 1916.

Ömer Faik, “Ölümden de Beter” Açık Söz, No:346, 7 Dekabr 1916.

1917

Ömer Faik, “Gürcü Politikacıları”, Açık Söz, No:380, 18 Yanvar 1917.

Ömer Faik Numanzade, “Ben Kimim?”, Gardaş Kömeyi [yardımı] Dergisi, May 1917, Bakü.

1919

Ömer Faik, “Ömer Faik Efendinin Ruhadze’nin Telegramına Cevabı”, Azerbaycan, No:132, 9 Mart 1919.

Ümidvar,  “Alçak Siyaset”, Azerbaycan, No:164, 23 Aprel 1919.

Ümidvar, “İşlerimizde Hercmerclik [Karışıklık]”, Azerbaycan, No:220, 9 İyun 1919.

Ümidvar,  “Aldanmayınız”, Azerbaycan,  No:209, 20 İyun 1919.

Ömer Faik, “Millileşmek”, Azerbaycan, No:327-328, 21-24 Noyabr 1919.

1920

Ümidvar, “Hasan Eminin Şikâyeti”, Zehmetkeşlerin Gözü Dergisi, No:1, 3 İyul 1920.[8]


[1]1. Selçuk TÜRKYILMAZ, Şark-ı Rus Gazetesi Üzerine Bir İnceleme, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2006,  2. Emel Erincik, İrşad Gazetesi’nin 1905-1906 Yıllarının Kronolojik Fihristi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2009,  3. Bahar Melis Beşikçioğlu, İrşad Gazetesi’nin 1907-1908 Yıllarının Kronolojik Fihristi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2008.

[2] Selçuk Türkyılmaz, a.g.e., s.IV,  Emel Erincik, a.g.e., s.XII.

[3] Ömer Faik Numanzade, Hatıralar, s. 102-103.

[4]A.g.e., s. 75.

[5] Ömer Faik’in hatıraları Türkiye Türkçesine de çevrilmiştir. Bkz. Ömer Faik Numanzade, Kafkasya’dan İstanbul’a Hatıralar, Haz: Fazıl Gökçek, İrfan Murat Yıldırım, Akademi Ktabevi, İzmir, 2000.

[6] Sahip Rzayev, a.g.e.,s.103.

[7] Ömer Faik Numanzade – Seçilmiş Eserler, Haz. Şamil Gurbanov, Şark-Garb Yay., Bakü, 2006, s. 186 – 188.

[8] Şamil Gurbanov, a.g.e., s.249-252.