Araştırmacıları için Azerbaycan matbuat hayatı, Molla Nasreddin dergisi ve özel olarak da Ömer Faik Nemanzade’yle ilgiliönemli bir kaynak listesidir.

Söz konusu kaynak Ömer Faik’in, dönemin birçok dergi ve gazetesinde yazmış olduğu yazıları, müstear isimleri debelirtmek suretiyle, kronolojik olarak listeleyen bir bibliografya çalışmasıdır. Müstear isimler ve yayınlar ayrı bölümler olarak sunulmaktadır.

Bununla birlikte verilen bibliyografyanın eksiklikler içerebileceğini ve bu eksikliklerin tamamlanması için daha fazla araştırmaya iytiyaç duyulduğu belirtilmelidir:

1) “Molla Nasreddin” dergisinde kullanılmış müstear isimler ve  Ömer Faik’in diğer gazete ve dergilerde kullandığı müstear.   Araştırmacı Prof. Ş.Gurbanov (1934-2004), Ömer Faik tarafından kullanılan kırk müstear isim olduğunu iddia etmekle birlikte , şu ana kadar yirmi sekiz müstear isim  Azerbaycan ve Türkiye’deki bilimsel araştırmalarla doğrulanmıştır. İleri araştırma yapmak için Osmanlıca bilgisi gerekmektedir.

2) Şark-ı Rus ve dönemin diğer gazete ve dergilerindeki  eksik olan sayılar

“Ömer Faik Bibliyografyası” başlıklı bu çalışma Yahya KEMALOĞLU tarafından hazırlanmıştır.

Yahya KEMALOĞLU, yüksek lisans tezini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Ömer Faik Numanzade’nin eğitim, siyaset ve din hakkındaki görüşleri üzerine yaptı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesinde Felsefe alanında çalışmakta ve Gelibolulu Mustafa Ali’nin siyaset düşüncesi üzerine doktora  tez çalışmasını sürdürmektedir.