References

Şamil Gurbanov, Ömər Faiq Nemanzadə, Azərbaycanlı Görkemli Adamları, Bakı, Gençlik, 1992, ISBN 5-8020-0652-8 (AZ)

Ömər Faiq Nemanzadə, Əsərleri, Bakı, Yazıcı, 1983, H 4702060200-138/M-656-83, 76-83, no ISBN (AZ)

Ömər Faiq Nemanzadə, Seçilmiş Əsərleri, Bakı, Yazıcı, 1992, ISBN 5-560-00328-X (AZ)

Ömər Faiq Nemanzadə Azərbaycan Vikipediya (AZ)

Ömər Faiq Nemanzadə Azərbaycanca Informativ Sayt ve Blog (AZ)

Kafkasya’dan Istanbul’a Hatiralar, Omer Faik Numanzade, Hazirlayanlar Irfan Murat Yildirim, Fazil Gokcek, Akademi Kitabevi, Izmir, 2000. ISBN 975-7395-57-9 (TUR)

Статья Журнал Баку “Свой среди чужих” (RU)

Azərbaycan Demokratik Respublikası, Azərbaycan Hökumeti 1918-1920, Baki, Gençlik 1990,  ISBN 5-8020-0681-1 (AZ)

Айдын Балаев, Азербайджанско-национальное-демократическое движение  1917-1920гг., Баку: “Элм”, 1990 Baki, Gençlik 1990,  ISBN 5-8066-0422-5 (RUS)

Dr Arif Yunusov, Meskhetian Turks: Twice Deported People, Baku, 2000 (EN)

Азербайджан и Россия: Общества и государства, Выпуск 4, Мир, Прогресс, Права Человека, Публикации Музея и общественного центра имени Андрея Сахарова, Москва, 2001 ISBN 5-94381-025-0