Akademik Tədqiqat və Məqalələr
June 18, 2020

Ömər Faiq Nemanzadə yaradıcılığında mənəvi keyfiyyətlərin təbliği – Həsən Hüseynov

Millətinin mövhumatçılıq və ya xurafatçılıq girdabından çıxma yolunu mətbuatda görən və axtaran maarifçi mollanəsrəddinçilərdən biri də Ömər Faiq Nemanzadə olmuşdur. Mollanəsrəddinçi  Ömər Faiq Nemanzadə XX…
Read More
Akademik Tədqiqat və Məqalələr
June 1, 2020

Vətən sevgili mücahid – Flora Xəlilzadə

Ümidvar", "Ümid", "Lağlağı", "Dərdmənd", "Heyrani", "Dəli", "Çoban", "Mozalan" kimi gizli imzalarla tanınan bu qələm sahibinin həm həmkarları, həm də müasiri olduğu ziyalılar arasında böyük nüfuzu…
Read More
Akademik Tədqiqat və MəqalələrMəqalələr
May 27, 2020

Ömər Faiq Nemanzadə Azərbaycan Demokratik Respublikasında

28 May - Respublika Günü münasibətilə professor Şamil Qurbanovun “Ömər Faiq Nemanzadə” kitabından “Azərbaycan Demokratik Respublikasında” fəslini təqdim edirik. ADR dövründə Ömər Faiq bəzi sənədlərdə…
Read More
Akademik Tədqiqat və MəqalələrMəqalələr
April 23, 2020

Yahya Kemaloğlu Yüksek Lisans Tezi

Yəhya Kamaloğlu, Mərmərə Universiteti Sosial Elmlər İnstitutunda Ömər Faiq Nemanzadənin təhsili, siyasəti və dini ilə bağlı fikirləri mövzusunda magistrlik dissertasiyasını müdafiə etmişdi. Hələ də İstanbul…
Read More
Akademik Tədqiqat və MəqalələrMəqalələr
April 7, 2020

Ömər Faiqin “Molla Nəsrəddin” dünyası. 1-ci Hissə.

Professor Şamil Qurbanovun kitabı əsasında "Ömər Faiq Nemanzadə", Baki, Gençlik 1992 Qeyrət nəşriyyatı və "Molla Nəsrəddin" jurnalının yaranması Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisi Məmməd Əmin Rəsulzadə…
Read More
Akademik Tədqiqat və MəqalələrMəqalələr
February 28, 2020

Cafar Mustafayev Dissertasiyası

Araştırmacı Cafar Mustafayev, Mərmərə Universiteti Türkiyə Araştırmaları İnstitutunda, Türk Tarihi Anabilim Dalı Ömər Faiq Nemanzadənin həyətı və fəaliyyəti mövzusunda magistrlik dissertasiyasını müdafiə etmişdi. Hələ də…
Read More